Συνδεθείτε | Εγγραφείτε | Καλάθι Αγορών (κανένα προϊόν) | English Version

Αναζήτηση:
Οστά του Άνω Άκρου
Στοιχεία ανατομίας

Ο σκελετός του άνω άκρου αποτελείται από την ωμοπλάτη, την κλείδα, το βραχιόνιο οστό, την κερκίδα, την ωλένη, τα οστά του καρπού, τα μετακάρπια οστά και τις φάλαγγες των δακτύλων.
 
ΩΜΟΠΛΑΤΗ
 
Η ωμοπλάτη είναι ένα πλατύ και λεπτό οστό τριγωνικού σχήματος που βρίσκεται πίσω από την οπίσθια επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος και εκτείνεται από την δεύτερη μέχρι την έβδομη πλευρά. Στην έξω γωνία της ωμοπλάτης βρίσκεται η ωμογλήνη, με την οποία η ωμοπλάτη ενώνεται με το βραχιόνιο οστό.
 
ΚΛΕΙΔΑ
 
Η κλείδα είναι ένα επιμηκυσμένο οστό που έχει σχήμα S και βρίσκεται πάνω από την πρώτη πλευρά.
Η κλείδα στο ένα της άκρο συνδέεται με το στέρνο και στο άλλο της άκρο συνδέεται με την ωμοπλάτη.
 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΟΣΤΟ
 
Το βραχιόνιο οστό εμφανίζει τρία μέρη: το μέσον ή σώμα, το άνω άκρο και το κάτω άκρο.
Το άνω άκρο εμφανίζει την κεφαλή του βραχιονίου οστού και συνδέεται με την ωμοπλάτη σχηματίζοντας την άρθρωση του ώμου.
Το σώμα του βραχιονίου οστού έχει σχήμα κυλινδρικό προς τα πάνω και σχήμα πρίσματος προς τα κάτω.
Το κάτω άκρο του βραχιονίου οστού εμφανίζει δύο αρθρικές επιφάνειες την τροχιλία προς τα μέσα και τον κόνδυλο προς τα έξω που συνδέονται με την ωλένη και την κερκίδα αντίστοιχα σχηματίζοντας την άρθρωση του αγκώνα.
ΩΛΕΝΗ
 
Η ωλένη εμφανίζει τρία μέρη: το σώμα, το άνω άκρο και το κάτω άκρο.
Το άνω άκρο της ωλένης συνδέεται με το βραχιόνιο οστό και με την κεφαλή της κερκίδας συμμετέχοντας στον σχηματισμό της άρθρωσης του αγκώνα. Το σώμα της ωλένης έχει σχήμα πρίσματος προς τα πάνω και σχήμα κυλίνδρου προς τα κάτω. Το κάτω άκρο της ωλένης καταλήγει στην κεφαλή της ωλένης η οποία συνδέεται με τα οστά του καρπού και την κερκίδα συμμετέχοντας στον σχηματισμό της άρθρωσης του καρπού.
 
ΚΕΡΚΙΔΑ
 
Η κερκίδα έχει μικρότερο μήκος από την ωλένη και εμφανίζει τρία μέρη: το σώμα, το άνω άκρο και το κάτω άκρο.
Το άνω άκρο της κερκίδας εμφανίζει την κεφαλή της κερκίδας η οποία συνδέεται με το βραχιόνιο οστό και την ωλένη συμμετέχοντας στον σχηματισμό της άρθρωσης του αγκώνα.
Το σώμα της κερκίδας εμφανίζει σχήμα πρίσματος.
Το κάτω άκρο της κερκίδας συνδέεται με τα οστά του καρπού και την ωλένη συμμετέχοντας στον σχηματισμό της άρθρωσης του καρπού.
 
ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
 
Τα οστά του καρπού είναι το σκαφοειδές, το μηνοειδές, το πυραμοειδές, το πισοειδές, το μείζον πολύγωνο, το έλασσον πολύγωνο, το κεφαλωτό και το αγκιστρωτό και βρίσκονται σε δύο σειρές.
 
ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ ΟΣΤΑ
 
Τα μετακάρπια οστά είναι πέντε και αντιστοιχούν ένα οστό σε κάθε δάχτυλο.
 
ΦΑΛΑΓΓΕΣ
 
Κάθε δάχτυλο έχει τρεις φάλαγγες ακτός από τον αντίχειρα που έχει δύο.
Οι φάλαγγες ονομάζονται από πάνω προς τα κάτω πρώτη, δεύτερη ή μέση και τρίτη ή ονυχοφόρος.
 Πηγή: Flash Care / Φ. Παπασιδέρης


Πελματογράφημα
Ανατομικά Πέλματα
Ορθοπεδικά Προϊόντα
Ανατομικά Παπούτσια
Προϊόντα Φροντίδας
Ενημέρωση
Έχετε κάποια απορία;
Επικοινωνήστε μαζί μας
 
 
Σύνδεση με Facebook

11361 Αθήνα - Τηλ.  211.2150644 - email: info@pelmasoft.com

Contact | About us | Sign up for Pelmasoft news | Terms and conditions  | Privacy policy  |  facebook | Youtube